Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimet e Shendetit Mendor Gjilan
Nr. i Prokurimit: SHSHMGJ71205-20-006-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-May-2020
Data e skadimit: 01-Jun-2020
Titulli i shpalljes: “ Mirëmbajtje e Automjeteve ”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Održavanje vozila ”
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: