Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimi i Shendetit Mendor Prishtinë
Nr. i Prokurimit: SHSHMP-20-005-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-May-2020
Data e skadimit: 01-Jun-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me material zyrtar për QSHMSHIB-PRISHTINË
NJNK 20 005 SH.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje službenim materijalom za QSHMSHIB-PRISHTINA
NJNK 20 005 S.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: