Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Nr. i Prokurimit: MBPZHR408-20-018-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jun-2020
Data e skadimit: 09-Jul-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me maska njëpërdorimshme”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka maski za jednokratnu upotrebu“
Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: