Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ Gjakovë
Nr. i Prokurimit: KRU/HR-20-012-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 29-Jun-2020
Data e skadimit: 09-Jul-2020
Titulli i shpalljes: Servisimi i kamerave DVR, NVR,HDD power supply
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluga kamere za napajanje sa DVR, NVR, HDD
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: