Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Nr. i Prokurimit: MTI204-20-013-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 29-Jun-2020
Data e skadimit: 09-Jul-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me maska mbrojtje për nevojat e MTI-së
Njoftim per nenshkrimin e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka zaštitnih maski za potrebe MTI-a
Obaveštenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: