Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Nr. i Prokurimit: KGJ328-20-014-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jun-2020
Data e skadimit: 09-Jul-2020
Titulli i shpalljes: Dezinfektimi objektit te gjykatës themelore Prizren-divizioni i kundërvajtjes
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dezinfekcija zgrade osnovnog suda Prizren-Prekršajna jedinica
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: