Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ës
Nr. i Prokurimit: B.V-20-007-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 30-Jun-2020
Data e skadimit: 10-Jul-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Vaj SAE 30
007 furnizim me Vaj SAE 30, SAE 15 - 40 dhe SAE 90.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Furnizim me Vaj SAE 30
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: