Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ës
Nr. i Prokurimit: B.V-20-012-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 30-Jun-2020
Data e skadimit: 10-Jul-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Vaj dhe Yndyrë
012 furnizim me Vaj dhe yndyrë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Furnizim me Vaj dhe Yndyrë
012 furnizim me Vaj dhe yndyrë.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: