Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Dogana e Kosovës
Nr. i Prokurimit: 201133-20-032-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jul-2020
Data e skadimit: 08-Aug-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me kabllo dhe priza për IT”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 27.07.2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Snabdevanje kablovima i prizama za IT"
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora -27.07.2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: