Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Infrakos Sh.a
Nr. i Prokurimit: INF-20-034-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jul-2020
Data e skadimit: 08-Aug-2020
Titulli i shpalljes: RREGULLIM DHE SERVISIM I VETURAVE
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: POPRAVKA I SERVIS VOZILA
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: