Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimi i shendetit mendor - Pejë
Nr. i Prokurimit: SHSHMP71203-20-015-5-4-7
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jul-2020
Data e skadimit: 08-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Punët e drenazhes në Shtepis Integruese – Deqan
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Radovi na drenazi u kuci za ntegraciju - Decane
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: