Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti Publik "Haxhi Zeka" Pejë
Nr. i Prokurimit: UP208-20-021-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me kaseta të letrave të barkodeve
B52 010 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stavio sam vrpcu da procitam barkod
B52 010 Obavestenje o potpisivanju ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: