Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Kompania Rajonale për Mbeturina” Ambienti” - Pejë
Nr. i Prokurimit: KRMA-20-050-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Broshura Informuese
Njoftimet e nenshkrimit .2020 Broshura informuese.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje brošurama informacija
B52Snabdevanje sa Broshurama Informacije.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: