Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Nr. i Prokurimit: MTI204-20-018-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me tepihë për zyre për nevojat e MTI-së
Njoftim per nenshkrimin e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka uredskih prostirki za potrebe MTI-a
Obaveštenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: