Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NR Pastrimi - Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PAS-20-056-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me SSD për Server
28 Korrik-Njoftimi për nënshkrimin e kontratës, Shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa SSD-om za server
B28 Korrik,Obavestenje o potpisivanju ugovora serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: