Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia Shteterore e Arkivave te Kosoves
Nr. i Prokurimit: ASHAK 125-20-014-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Renovimi i sallës së laboratorit për mbrojtje të dokumenteve arkivore
Njo për nën e kon min.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Obnova laboratorijske sobe za zaštitu arhivskih dokumenata
OBA O POT UGO.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: