Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-20-024-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi nji aparati për larjen e veturave
Shqip - Furnizimi nji aparati për larjen e veturave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: nabavite mašinu za pranje veša
Serbisht - nabavite mašinu za pranje veša.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: