Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKUK701-20-209-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me folie akull për mjekësinë sportive (intenziva për Covid-19) dhe objektet tjera në qkuk”
Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Ukljucite me u sportske sportove (intenzivna igra Covid-19) i druge stvari bez pitanja“
Njoftim por nenshkrimin e kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: