Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKUK701-20-182-5-4-7
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Renovimi i dyshmese se inxhinierve ne QKUK
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (9).doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Renovimi i dyshmese se inxhinierve ne QKUK
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (3).doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: