Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-20-025-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Jul-2020
Data e skadimit: 09-Aug-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi i tri (3) automjeteve për Brigaden e Zjarfiksve
Shqip - Sirugrimi i tri (3) automjeteve për Brigaden e Zjarfiksve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Obezbedivanje tri (3) vozila za vatrogasnu brigadu
Serbisht -Obezbedivanje tri (3) vozila za vatrogasnu brigadu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: