Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-20-042-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Sep-2020
Data e skadimit: 25-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me foli te plastikes-mbrojtese per sportele ne OSSH
042 NJFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES- Furnizim me foli te plastikes per sportele ne OSSH.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Opskrba plasticno-zaštitnom folijom za brojace u DSO
042 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: