Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-20-045-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Sep-2020
Data e skadimit: 25-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Bartja dhe transferimi i inventarit nga shkolla Remzi Ademaj ne depon e AP
045 NJFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES-Bartja dhe transferimi i inventarit nga shkolla Remzi Ademaj ne depon e AP.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prijenos i prijenos inventara iz škole Remzi Ademaj u skladište AP-a
045 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: