Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-20-020-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Mbushja me gaz i aparateve kunder zjarrit ne QPS
020 NJFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES-Mbushja me gaz i aparteve kunder zjarrit ne QPS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Punjenje plina vatrogasnim aparatima u CSR
020 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: