Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-20-017-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me karrige dhe dollap per AP,Shendetsin dhe SHP
017 NJFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES- Furnizim me karrige dhe dollap per AP,Shendetsin dhe SHP.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Opskrba stolicama i ormarom za AP, Shendetsin i SH
017 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: