Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-20-018-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Rregullimi i ambientit te jashtem te objektit te AP
018 NJFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES-Rregullimi i ambientit te jashtem te objektit te AP.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prilagodavanje vanjskog okruženja zgrade AP
018 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: