Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-20-001-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me rroba të punës për NPL – Prishtina Parking sh.a.
Shqip - Furnizimi me metër Laser për Drejtorin e Pronës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje radnom odec´om za NPL - Priština Parking sh.a.
Serbisht - Snabdevanje laserskim brojilom za Direkciju imovine.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: