Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-20-027-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Hartimi i projektit kryesor për Lapaidarin në Prapashticë në bazë të projektit ideor
Shqip -Hartimi i projektit kryesor për Lapidarin në Prapashticë në bazë të projektit ideor.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada glavnog projekta za Lapidarij u Prapaštici na osnovu idejnog projekta
Serbisht - Izrada glavnog projekta za Lapidarij u Prapaštici na osnovu idejnog projekta.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: