Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Këshilli Prokurorial i Kosovës
Nr. i Prokurimit: PSH250-20-004-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizimi dhe Montimi me paisje Sinjalizuese per Automjetin Zyrtar te Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës -Furnizimi dhe Montimi me paisje Sinjalizuese per Automjetin Zyrtar.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: N/A
Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: