Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Spitali Regjional Pejë
Nr. i Prokurimit: SH705-20-045-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2020
Data e skadimit: 26-Sep-2020
Titulli i shpalljes: Transporti i bombolave të Oksigjenit
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (4).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Transport boca sa kiseonikom
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (3).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: