Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti i Mitrovices “Isa Boletini”
Nr. i Prokurimit: 979-20-029-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Materiale të shtypura për student
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 029.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Štampani materijali za studente
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora 029.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: