Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Dogana e Kosovës
Nr. i Prokurimit: 201133-20-045-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me frigorifer për ftohje”Ri kuotim
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 14.10.2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje hladnjakom“ Re-kvotiranje"
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora -14.10.2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: