Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Nr. i Prokurimit: MBPZHR203-20-009-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Sherbime me sms për nevoja të AZHB-së
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës Sherbime me sms për nevoja të AZHB-së.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sms usluge za potrebe ADA
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora Obnova zgrada Poljoprivredni institut Gnjilane Kosovo.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: