Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
Nr. i Prokurimit: 302-20-036-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: “Dezinfektues për duar për nevojat e stafit te ZKA-së ”.
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Dezinfekciono sredstvo za ruke za potrebe osoblja NKR“.
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: