Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NQ Termokos sh.a.
Nr. i Prokurimit: TER-20-035-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Transmetimi i spotit per senzibilizimin e konsumatorve per shlyerjen e borxheve qe kane ndaj NP “Termokos” Sh.A
B52Njoftimi për nënshkrimin e kontratës -Transmetimi i spotit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Emitovanje spota za senzibilizaciju potrošaca za otplatu dugova GT "Termokos" d.d.
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora-Emetim.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: