Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës
Nr. i Prokurimit: SHSKUK220-20-082-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me material mbrojtës kundër Covidit -19 për Qendrën Kombëtare të Telemjekësisë
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (Shqip).doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje zaštitnim materijalom protiv Covid -19 za Nacionalni centar za telemedicinu
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora ( Serbisht).doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: