Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKUK701-20-279-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me leter termike per ECG-Electrocardiograph E70
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 701-20-279-147.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje termalnim papirom za EKG-elektrokardiograf E70
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora 701-20-279-147.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: