Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKUK701-20-267-5-4-7
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Oct-2020
Data e skadimit: 25-Oct-2020
Titulli i shpalljes: “Ndërrimi i dritarës së vjetër per evitimin e rrjedhjës së ujit,në koridorin e pacientëve tek Klinika e Radiologjisë-QKUK”
Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Zamena starog prozora kako bi se izbeglo curenje vode, u hodniku pacijenta na Radiološkoj klinici-UKCK“
Njoftim por nenshkrimin e kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: