Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Kryesore e Mjeksis Familjare
Nr. i Prokurimit: QKMF-20-025-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Kontrollimi teknik i automjeteve zyrtare të QKMF-së
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Tehnicki pregled službenih vozila u GCPM
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: