Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKUK701-20-248-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me dyer për adaptimin e Klinikës së Neurologjisë (Kati 1) për Covid 19”
Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Oprema za vrata za adaptaciju Neurološke klinike (sprat 1) za Covid 19”
Njoftim por nenshkrimin e kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: