Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria per Komunitete dhe Kthim
Nr. i Prokurimit: MKK211-20-012-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me alkool dhe maska të nevojshme për mbrojtje nga Covid19 ”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës alkool 2.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Snadbevanje sa alkool i maske potrebe za zastitu od Covid 19”
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (3)maske alkool.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: