Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
Nr. i Prokurimit: 302-20-035-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: “Punim i balloreve për shkalle në kati përdhese përfshirë mesazhe Sfidat e Mileniumit”.
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: ”Rad na prednjim stepenicama u prizemlju, ukljucujuc´i poruke Milenijumski izazovi“
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: