Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Instituti Kombëtar i Shëndetësisë publike të Kosovës
Nr. i Prokurimit: MSH711-20-002-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Shërbime të transportit
B52 NJNK 20-002-247 SH.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge prevoza
B52 OJBU 20-002-247 S.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: