Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra e Mjekësisë Urgjente Prishtinë
Nr. i Prokurimit: ENSHM-20-003-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim dhe montimi i një Laure në QMU
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës- 2016.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje i ugradnja Laurea u CUM
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora2016.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: