Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)
Nr. i Prokurimit: AQP-AK-20-049-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Shërbime marketingu( shpallje, reklama dhe informacione per publikun)
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës -Shërbime marketingu ( shpallje, reklama dhe informacione për publikun).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Marketinške usluge (oglasi, oglasi i informacije za javnost)
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: