Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Lipjan
Nr. i Prokurimit: LI613-20-047-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Servisimi i dhe mbushja e aparateve kundër zjarrit
B52 servisimi i aparateve kunder zjarrit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i punjenje vatrogasaca
B52 Obavestenje o servisimi i aparateve kunder zjarrit.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: