Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka”
Nr. i Prokurimit: KZ-20-025-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Oct-2020
Data e skadimit: 26-Oct-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me produkte reklamuese për UKZ-në.
04. Njoftimi per nenshkrim kontrates-Furnizim me produkte reklamuese për UKZ-në.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje reklamnim proizvodima za UKZ.
04.Obaveshtenje -nenshkrimi i kontrates - Furnizim me produkte reklamuese për UKZ-në.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: