Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Akademia e Shkencave dhe e Arteve
Nr. i Prokurimit: ASHA231-20-019-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 19-Nov-2020
Data e skadimit: 29-Nov-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me UPS për sisteme të TIK-ut”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje UPS-om za IKT sisteme“
Obavestenje o potpisivanju ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: