Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Gjilan
Nr. i Prokurimit: GI651-20-083-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Nov-2020
Data e skadimit: 29-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me pajisje teknologjish për shkollën Mulla Idrizi Gjilan
Furnizim me pajisje teknologjish për shkollën Mulla Idrizi Gjilan.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: N/A
Furnizim me pajisje teknologjish për shkollën Mulla Idrizi Gjilan.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: