Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Dragash
Nr. i Prokurimit: DR621-20-183-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe ndërtimi i murit mbrojtes nga PVC-ja ne hapsirat e Kuvendit
183-2020-min - Njoftimi per nenshkrimin - Muri nga PVC.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje i izgradnja zaštitnog zida od PVC-a u prostorijama Skupštine
183-2020-min-Obavestenje o potpisivanju - Zid PVC.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: