Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Dragash
Nr. i Prokurimit: DR621-20-184-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Pastrimin e lumit të mbeturinave në fshatin Brod – K.K. Dragash
184-2020-min- Njoftimi per nenshkrimin e kontrates -pastrimi.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Cišcenje reke od smeca u selu Brod – S.O. Dragaš
184-2020-min- Obavestenje o potpisivanju ugovora -ciscenje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: